Arhiva za kategoriju "Građevinska zemljišta"
Zemljište u Rovinju unutar obuhvata GUP-a , Rovinj
€ 38140 3814 m2

Zemljište se nalazi unutar obuhvata GUP-a grada Rovinja. Prema namjeni veći dio zemljišta je MK - kultivirani mediteranski krajobraz dok manji dio ulazi u koridor planirane buduće zaobilaznice. P...

Građevinsko zemljište , Tinjan
€ 165000 6598 m2

Zemljište se nalazi unutar neizgrađenog, uređenog dijela  građevinskog područja manjeg naselja u sastavu Općine Tinjan, u zoni stambene namjene, na 40-tak metara udaljenosti od glavne ceste Tin...

Zemljište u Španidigi od kojeg dio građevinsko , Rovinj
€ 80000 13285 m2

Nekretnina se nalazi u predjelu Španidiga, južno od ceste Rovinj - Bale, ukupne površine 13.285 m2. Prema Prostornom planu uređenja Grada Rovinja manji dio čestice (oko 1.200 m2) nalazi se unuta...

Građevinsko zemljište u Balama , Bale
€ 134310 3630 m2

Građevinsko zemljište se prema Prostornom planu uređenja općine Bale nalazi unutar granica građevinskog područja i unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Bale, a prema korištenj...

Građevinsko zemljište u Rovinju , Rovinj
€ 705000 3391 m2

Građevinsko zemljište pretežito stambene namjene (M1)  unutar granica obuhvata GUP-a. Čestica je pravokutnog oblika, a njena površina iznosi 3.391 m2 i do nje vodi pristupni put....

Građevinsko zemljište u naselju Maružini , Kanfanar
€ 201950 5770 m2

Građevinsko zemljište se nalaze unutar granica građevinskog područja naselja Maružini smještenog 2,5 km južno od općinskoga središta Kanfanara. Zemljište je ukupne površine 5.770 m2 do koj...

Građevinsko zemljište u selu Gržini , Žminj
€ 65135 1861 m2

Građevinsko zemljište se nalazi u cijelosti unutar granica građevinskog područja naselja Gržini (Općina Žminj) i to uz sam pristupni put. Naselje Gržini je udaljeno od  mjesta Cere oko 2,2 ...

Građevinsko zemljište mješovite pretežito poslovne namjene , Rovinj
€ 100000 1000 m2

Građevinsko zemljište mješovite pretežito poslovne namjene unutar granica građevinskog područja naselja Rovinjsko Selo, udaljeno od glavne ceste oko 50 m. Zemljište se sastoji od dvije povezan...

Građevinsko zemljište – gospodarske namjene (Kanfanar) , Kanfanar
€ 110092 6476 m2

Građevinsko zemljište gospodarske namjene - proizvodne - pretežito zanatske u građevinskoj zoni Kanfanar. Zemljište se sastoji od dvije lokacije međusobno udaljene oko 260 m zračne linije, sva...

Stancija kraj Bala , Bale
€ 330000 11359 m2

Poljoprivredna površina s mogućnošću izgradnje stambeno agroturističko gospodarskih kompleksa - stancije (prema Prostornom planu uređenja općine Bale) i to nove stancije. Površina zemljišta i...