Arhiva za kategoriju "Građevinska zemljišta"
Građevinsko zemljište nedaleko Bala , Bale
€ 130000 3084 m2

Prodaje se građevinsko zemljište, u mirnom naselju, oko 7 km od Bala. Njegova površina iznosi 3.084 m2. Zemljište se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja - neizgrađeni – neur...

Građevinsko zemljište s projektnom dokumentacijom nedaleko Bala , Bale
€ 62500 916 m2

Građevinsko zemljište se nalazi u mirnom naselju, oko 6 km od Bala. Njegova površina iznosi 916 m2. Za ovo zemljište je ishođena potvrda glavnog projekta, plaćeni su komunalni i vodni doprinosi...

Građevinsko zemljište na području općine Tinjan , Tinjan
€ 60000 1465 m2

Građevinsko zemljište se nalazi unutar obuhvata PPUO Tinjan i to unutar građevinskog obuhvata naselja Muntrilj – neizgrađeni uređeni dio. Nema posebnog režima korištenja prostora i nema obve...

Većim dijelom građevinsko, manjim dijelom poljoprivredno zemljište , Žminj
€ 220000 10578 m2

Većim dijelom građevinsko, a manjim dijelom poljoprivredno zemljište kojeg čine  3 čestice površina 5.260 m2, 4.455 m2 i 863 m2, odnosno ukupne površine 10.578 m2. Površina građevinskog zem...

Građevinsko zemljište u naselju Kurili , Kanfanar
€ 80000 2817 m2

Građevinsko zemljište nalazi se unutar granica građevinskog područja naselja Kurili - neizgrađeni uređeni dio. Ukupna površina zemljišta  je 2.817 m2 a sastoji se od 3 čestica različitih v...

Građevinsko zemljište u naselju Smoljanci , Svetvinčenat
€ 66480 1662 m2

Građevinsko zemljište nalazi se unutar granica građevinskog područja naselja Smoljanci - izgrađeni dio. Ukupna površina zemljišta  je 1.662 m2. Do zemljišta vodi pristupni put, a osnovn...

Građevinsko zemljište , Tinjan
€ 165000 6598 m2

Zemljište se nalazi unutar neizgrađenog, uređenog dijela  građevinskog područja manjeg naselja u sastavu Općine Tinjan, u zoni stambene namjene, na 40-tak metara udaljenosti od glavne ceste Tin...

Zemljište u Španidigi od kojeg dio građevinsko , Rovinj
€ 80000 13285 m2

Nekretnina se nalazi u predjelu Španidiga, južno od ceste Rovinj - Bale, ukupne površine 13.285 m2. Prema Prostornom planu uređenja Grada Rovinja manji dio čestice (oko 1.200 m2) nalazi se unuta...

Građevinsko zemljište u Rovinju , Rovinj
€ 705000 3391 m2

Građevinsko zemljište pretežito stambene namjene (M1)  unutar granica obuhvata GUP-a. Čestica je pravokutnog oblika, a njena površina iznosi 3.391 m2 i do nje vodi pristupni put....

Građevinsko zemljište u naselju Maružini , Kanfanar
€ 126940 5770 m2

Građevinsko zemljište se nalaze unutar granica građevinskog područja naselja Maružini smještenog 2,5 km južno od općinskoga središta Kanfanara. Zemljište je ukupne površine 5.770 m2 do koj...

Građevinsko zemljište mješovite pretežito poslovne namjene , Rovinj
€ 100000 1000 m2

Građevinsko zemljište mješovite pretežito poslovne namjene unutar granica građevinskog područja naselja Rovinjsko Selo, udaljeno od glavne ceste oko 50 m. Zemljište se sastoji od dvije povezan...