Građevinsko zemljište u Balama
print
ID: 34/12
Usluga: Prodaja
Županija: Istarska
Grad / Općina: Bale
Površina: 3630 m2
Cijena: 134310 €
Cijena: cca 1007325 kn
Cijena po m2: 37 € / m2

Opis

Građevinsko zemljište se prema Prostornom planu uređenja općine Bale nalazi unutar granica građevinskog područja i unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Bale, a prema korištenju i namjeni označeno je dijelom kao S – STAMBENA NAMJENA, a dijelom kao Z4-ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE.

Zemljište ima ukupnu površinu 3.63o m2 od kojih oko 1.200 m2 (oko 1/3)  ulazi u dio označen kao S (stambena namjena) dok ostatak (2/3) ulazi u dio označen kao Z4 (zaštitne zelene površine).

Zemljište je pravokutnog oblika, a s južne strane graniči s asfaltiranom prometnicom. Udaljeno je oko 400 m od središta Bala te oko 6 km od mora i plaža.

Pošalji upit

Vaše ime i prezime (obavezno)

Broj telefona (obavezno)

Email (obavezno)

Vaš upit

captcha